Archive for March, 2009

Програмування на мові Java Нове в Java 11

Saturday, March 7th, 2009програмування - Програмування на мові Java Нове в Java 11

Нова модель обробки подій
Нова модель обробки подій в графічних призначених для користувача інтерфейсах, призначена для того, щоб полегшити побудову таких інтерфейсів.
Інші нові особливості A WT
AWT в Java 1.1 включає підтримку висновку на друк, операцій копіювання і вставки, контекстних меню, клавіш прискореного виклику меню, а також операцій передачі фокусу. У нім покращувана підтримка кольору, шрифтів, курсорів, прокрутки і маніпуляції зображеннями.
Аплети
Застосування JAR-файлів дозволяє згрупувати всі файли аплета в єдиний архів. Цифрові підписи відкривають можливість запуску аплетів, що користуються повною довірою користувача, в умовах мінімальних обмежень, пов′язаних з безпекою.
Серіалізация об’єктів
Тепер об’єкти можна легко серіалізовать для передачі по мережі або запису на диск для постійного зберігання.
Віддзеркалення
Програми на Java можуть тепер відбиватися (reflection) на самих себе або на інший клас з метою визначення методів і змінних, заданих в цьому класі, аргументів, що передаються методам, і …

Програмування на мові Java Нове в Java 11 →

Метки: , , , , , ,
Категория: програмування |


Програмування на мові Java Обробка виключень

Friday, March 6th, 2009

програмування - Програмування на мові Java Обробка виключень

Виключення можуть збуджуватися и для того, щоб повідомити про деякі нештатні ситуації.
Основи
До механізму обробки виключень в Java мають відношення 5 ключових слов:-try, catch, throw, throws і finally. Схема роботи цього механізму наступна. Ви намагаєтеся (try) виконати блок коду, і якщо при цьому виникає помилка, система порушує (throw) виключення, яке залежно від його типу ви можете перехопити (catch) або передати замовчуваному (finally) обробникові.
Нижче приведена загальна форма блоку обробки виключень. try { // блок коду } catch (ТипИсключения1 е) { // обробник виключень типа ТипИсключения1 } catch (ТипИсключения2 е) { // обробник виключень типа ТипИсключения2 throw(e) // повторне збудження виключення } finally { } Зауваження В мові Delphi замість ключового слова catch використовується except.
Типи виключень
У вершине ієрархії виключень коштує клас Throwable. Кожний з типів виключень є підкласом класу Throwable. Два безпосередні спадкоємці класу Throwable ділять ієрархію підкласів виключень на дві …

Програмування на мові Java Обробка виключень →

Категория: програмування |


Програмування на мові Java Типи

Thursday, March 5th, 2009

програмування - Програмування на мові Java Типи

Прості типи
Прості типи в Java не є об’єктно-орієнтованими, вони аналогічні простим типам більшості традиційних мов програмування. У Java є вісім простих типов:-byte, short, int, long, char, float, double і boolean. Їх можна розділити на чотири групи:

Цілі. До них відносяться типи byte, short, int і long. Ці типи призначені для цілих чисел із знаком.
Типи з плаваючою точкой-float і double. Вони служать для представлення чисел, що мають дробову частину.
Символьний тип char. Цей тип призначений для представлення елементів з таблиці символів, наприклад, букв або цифр.
Логічний тип boolean. Це спеціальний тип, використовуваний для представлення логічних величин.
В Java, на відміну від деяких інших мов, відсутнє автоматичне приведення типів. Неспівпадання типів приводить не до попередження при трансляції, а до повідомлення про помилку. Для кожного типу строго визначені набори допустимих значень і дозволених операцій.
Цілі числа
В мові Java поняття …

Програмування на мові Java Типи →

Категория: програмування |


Програмування на мові Java Робота з рядками

Wednesday, March 4th, 2009

У цьому класі є методи, які дозволяють порівнювати рядки, здійснювати в них пошук і витягувати певні символи і підрядки.
Клас StringBuffer використовується тоді, коли рядок після створення потрібно змінювати.
Зауваження
І String, і StringBuffer оголошені final, що означає, що ні від одного з цих класів не можна проводити підкласи. Це було зроблено для того, щоб можна було застосувати деякі види оптимізації що дозволяють збільшити продуктивність при виконанні операцій обробки рядків.
Конструктори
Як і у разі будь-якого іншого класу, ви можете створювати об’єкти типа String за допомогою оператора new. Для створення порожнього рядка використовується конструктор без параметрів:
String s = new String():

Приведений нижче фрагмент коду створює об’єкт s типа String ініціалізувавши його рядком з трьох символів, переданих конструктору як параметр в символьному масиві.
char chars[] = { ‘а’, ‘b’, ‘с’ }:
String s = new …

Програмування на мові Java Робота з рядками →

Категория: програмування |


Програмування на мові Java Мережеві засоби

Tuesday, March 3rd, 2009

програмування - Програмування на мові Java Мережеві засоби

Дейтаграмми
Дейтаграмми, або пакети протоколу UDP (User Datagram Protocol)-это пакети інформації, що пересилаються в мережі за принципом “fire-and-forget” (вистрілив і забув). Якщо вам треба добитися оптимальної продуктивності, і ви в змозі мінімізувати витрати на перевірку цілісності
UDP не передбачає перевірок і підтверджень при передачі інформації. При передачі пакету UDP за якою-небудь адресою немає ніякої гарантії того, що він буде прийнятий, і навіть того, що за цією адресою взагалі є кому приймати такі пакети.
Аналогічно, коли ви отримуєте дейтаграмму, у вас немає ніяких гарантій, що вона не була пошкоджена в дорозі або що її відправник все ще чекає від вас підтвердження її отримання.
Java реалізує дейтаграмми на базі протоколу UDP, використовуючи для цього два класи. Об’єкти класу DatagramPacket є контейнери з даними, а DatagramSocket-это механізм, отриманні об’єктів DatagramPacket.
Сокети “для клієнтів″
TCP/IP-сокеты використовуються для реалізації надійних двонаправлених, орієнтованих на роботу з потоками з’єднань крапка-крапка …

Програмування на мові Java Мережеві засоби →

Категория: програмування |


Програмування на мові Java Утиліти

Monday, March 2nd, 2009

програмування - Програмування на мові Java Утиліти

Ці типи даних не належать до класової ієрархії Java. Вони передаються методам по значенню, передати їх по посиланню неможливо. З цієї причини для кожного примітивного типу в Java реалізований спеціальний клас.
Number
Абстрактний клас Number є інтерфейс для роботи зі всіма стандартними скалярними типами:-long, int, float і double.
У цього класу є методи доступу до вмісту об’єкту, які повертають (можливо закруглене) значення об’єкту у вигляді значення кожного з примітивних типів:

doubleValue() повертає вміст об’єкту у вигляді значення типу double.
floatValue() повертає значення типу float.
intValue() повертає значення типу int.
longValue() повертає значення типу long.
Double і Float
Double і Float-подклассы класу Number. На додаток до чотирьох методів доступу, оголошених в суперкласі, ці класи містять декілька сервісних функцій, які полегшують роботу із значеннями double і float.
У кожного з класів є конструктори, що дозволяють ініціалізувати об’єкти значеннями типів double і float, …

Програмування на мові Java Утиліти →

Категория: програмування |


1 2 3 4 5 6